Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alkoholbehandling København tlf.70261224

Email Udskriv

Alkoholbehandling København

tlf.70261224
Rygestue-web

 

Alkoholbehandling København

Alkoholbehandling i København er et behandlingscenter for alkoholikere og pillemisbrugere. De har igennem mange år brugt Minnesotamodellen som behandlingsmetode, og har derigennem fået nogle rigtig gode resultater.  

Minnesotamodellen

Minnesota modellen er en behandlingsform som bygger på at hjælpe alkoholikere og pillemisbrugere til et liv uden alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Sygdommen "kemisk afhængighed" er i sig selv meget progressiv. Den udvikler sig fra et normalt forbrug til en altdominerende, selvdestruktiv besættelse. Det er en kronisk sygdom fordi der ikke længere er mulighed for et normalt forhold til alkohol. Den vil langsomt blive værre og i sidste ende dødelig. Derfor er målet med alkoholbehandling at hjælpe den afhængige til en hverdag uden afhængighedsskabende stoffer. Minnesota modellen bygger på 12 trins-program og anonyme alkoholikere.

For rådgivning om alkoholbehandling:

Tlf.70261224

Link: http://alkoholbehandling-københavn.dk/

 

DAC-UDDANNELSEN alkoholbehandler-uddannelsen

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed. Uddannelsen er et fuldtidsstudium på 18 måneder med start en gang om året (første uge i september). På uddannelsens tre semestre veksles der mellem teori og praksis.
Bestået eksamen giver ret til at bruge titlen ’Danish Addiction Counselor’.

DAC-uddannelsen er brugerbetalt og SU-godkendt. Dimittender er berettiget til optagelse i en A-kasse.
Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1993 af Frederiksberg Centeret. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet. 

Fag:

ALKOHOLBEHANDLING – FILOSOFI OG METODE
Både gennem undervisning og praktikophold præsenteres den studerende for forskellige former for rådgivnings- og behandlingsmetoder.

Nogle kurser foregår på et praktisk niveau (fx et certificeret kursus i NADA, dvs. øreakupunktur). Andre kurser er af mere filosofisk karakter og tager udgangspunkt i etik, menneskesyn og behandlerrollen.

 

AFHÆNGIGHED

Denne del af undervisningen har til formål at give den studerende et nuanceret billede af begrebet ’afhængighed’. Den studerende får gennem undervisning i de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som afhængighed medfører, et teoretisk grundlag for misbrugsbehandling, rådgivning og forebyggende arbejde.

Den studerende får desuden viden om de forskellige former for afhængigheder, fx alkoholisme, narkomani, ludomani og sexafhængighed.

 

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Der undervises i forskellige former for kommunikation og formidling. Det gælder både den interne kommunikation med kolleger og klienter og den eksterne kommunikation med offentlige instanser. Undervisningen omfatter skriftlig og mundtlig formidling, supervision og terapeutisk kommunikation.

Desuden undervises der i sociallovgivning, da en rådgiver ofte i praksis fungerer som bindeled mellem klient og offentlige instanser.

 

PRAKTIK
Der indgår to praktikophold i DAC-uddannelsen, hvis formål det er at udforske og afprøve en rådgivers og behandlers arbejdsfunktioner. Den studerende får under praktikken tilknyttet en praktikvejleder, som hver tredje uge skal vurdere og godkende den studerendes indsats.

Begge praktikophold er ulønnede og fordelt på 37 timer ugentligt, hvoraf syv timer er afsat til studieaktiviteter. Fordelingen af disse timer aftales med praktikstedet.

Uddannelseslederen kommer på praktikbesøg i den ene eller begge praktikker. Besøgets funktion er af støttende og læringsmæssig karakter og tjener desuden til at opretholde en god kontakt mellem studerende, uddannelse og praktiksted.
Forud for hvert praktikophold skal den studerende udfylde et målsætningsskema.

 

ADGANGSKRAV

Følgende adgangskrav skal opfyldes, for at en ansøger kan optages på DAC-uddannelsen:

Dansk- og engelskkundskaber på hf-niveau eller tilsvarende

Minimum to års afholdenheden for afhængige

Indsigt i afhængighedproblematikker og/eller anden pædagogisk erhvervserfaring

Studerende, der ikke har været i behandling for misbrug, kan i nogle tilfælde pålægges at gennemføre et pårørendekursus

Stabile og afklarede forhold i relation til livvsituation og eventuel afhængighed/medafhængighed.

 

OPTAGELSE
Der optages maksimalt 42 studerende på hver årgang. Ansøgning om optagelse sker på et separat ansøgningsskema, som kan downloades her eller tilsendes af studieadministrationen. Ansøgningerne skal være studieadministrationen i hænde senest d. 1. marts, men behandles i takt med, at de modtages.

Ansøgningsproceduren er som følgende:
• Egnede ansøgere indkaldes til en samtale.
• Samtalen har til formål at afstemme gensidige forventninger samt at uddybe adgangskriterierne.
• Ansøgere kan forvente skriftligt svar om optagelse eller afslag senest medio april.

 

EKSAMEN
DAC-uddannelsen afsluttes med en individuel, mundtlig eksamination, hvor den studerende med udgangspunkt i et eksamensprojekt viser sin indsigt i og viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug.

Eksamensprojektet kan skrives individuelt eller i grupper.

 

Der findes alkoholbehandling over hele landet:

København , Albertslund , Allerød, Allingåbro , Ballerup , Birkerød , Bjergsted , Bogense , Bramsnæs , Brøndby Dianalund , Dragør ,  Esbjerg , Faaborg ,Fakse , Farum , Fredensborg-Humlebæk , Fredericia , Frederiksberg , Frederiksborg , Frederikssund , Frederiksværk , Fuglebjerg , Gentofte , Givskud , Gladsaxe , Glostrup , Greve , Græsted-Gilleleje , Gørlev  , Haderslev , Haslev , Helsinge , Helsingør , Herlev , Herning  ,Hillerød , Hjørring , Holbæk , Hornbæk , Horsens  , Hundested , Hvalsø , Hvidovre , Høje-Taastrup , Høng , Hørsholm , Ikast ,  Ishøj ,  Jyderup , Jægerspris , Kalundborg,  ,Korsør , København ,  Køge , Langebæk , Ledøje-Smørum , Lejre  , Liseleje ,  Lyngby-Taarbæk ,  ,  Nakskov , Næstved , Odense , Præstø , Ramsø , Ribe , Ringsted , Roskilde ,  Rødovre , Rønnede , Rørvig , Skibby , Skælskør , Skævinge , Slagelse , Slangerup , Solrød , Sorø ,  Stege ,  Stenlille , Stenløse , Stevns , Svinninge , Søllerød , Tisvilde , Varde, , Vordingborg , , Værløse , Åbenrå , Ålborg , Århus, Århus C, København C København N.

 

Oplysning om alkohol og misbrug
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Anbefalinger.aspx
http://www.alkohol.dk/
http://www.altomalkohol.dk/
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx
http://www.sst.dk/publ/Publ2000/rus_bio/Rusmidlernes_biologi-3.htm
http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkoholmisbrug.htm
http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/Alkoholmisbrug.htm