Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alkoholikere og druk

Email Udskriv

Alkoholbehandling

Der tilbydes i Danmark minnesotabehandling i forskellige former og kvalitet. Minnesotabehandling må betragtes som den mest effektive form for alkoholbehandling.
Forskellighederne kan være svære at gennemskue, umiddelbart er det fristende at vælge den billigste løsning eller den hvor man kan blive boende hjemme.

Minnesotabehandling 

Minnesotabehandling som døgnbehandling er absolut den mest virkningsfulde form. Samværet med andre alkoholikere i flere døgn skaber et fællesskab og en fortrolighed som ikke kan opnås på dag eller aftenkursus.
Dag og aftenbehandling har mest karakter af undervisning og den individuelle terapi bliver tilsidesat da tiden er presset.
Alkoholikere har adskillige problemer udover selve alkoholmisbruget, det kan være arbejdsløshed, ubetalte regninger samlivsproblemer mm.
Læge fagligt tilsyn findes kun i døgnbehandlingen ligesom supervision af psykologer primært findes i døgnbehandlingen.
Alligevel tager mange alkoholikere chancen og prøver den lette og billige løsning som desværre ofte ender med at alkoholikeren alligevel må i døgnbehandling.
Denne tilsyneladende lette vej er både fordyrende og påfører familien og alkoholikeren mange skuffelser samtidig er der brugt unødige penge på dagbehandling.

Forbesøg på et døgnbehandlingscenter vil afklare om alkoholikeren kan nøjes med den billige behandling. Er problemet ikke særligt stort kan den kommunale alkoholbehandling i nogle tilfælde afhjælpe problemet.