Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sovemedicin og afvænning af sovemedicin

Email Udskriv

Svemedicin 

Hvis du er ude i et medicin misbrug det kan være: nervemedicin, sovemedicin eller smertestillende, kan et behandlingscenter hjælpe dig.

Sovemedicin og Benzodiazepin
Omkring 300.000 danskere er i behandling med sovemedicin og beroligende midler. De fleste under behandling er kvinder. Danskerne bruger sovemedicin for omkring 110 millioner kroner om året. Sovemedicin nedsætter tiden, inden man falder i søvn, og det antal gange man vågner. Samtidig gør sovemedicin søvnen mere overfladisk.

Hvilke former for sovemedicin findes ?
Sovemedicin er opdelt efter, hvor lang tid de forskellige slags virker.
Korttidsvirkende sovemedicin benyttes, hvis man har indsovningsbesvær.
Langtidsvirkende sovemedicin virker i længere tid, men kan til gengæld give mere sløvhed og gøre én forvirret næste dag.
Der er dog meget stor forskel på den individuelle reaktion.
Sovemedicin er vanedannende

:Sovemedicin


Hvis man begynder at få problemer med at sove kan man nå meget langt med fornuftige levevaner, nogle er disponeret for afhængighed og har derfor brug for egentlig behandling. Alkohol udover en til to genstande gør det nok lettere at falde i søvn, men giver en urolig nattesøvn. Alkohol er vanedannende og virker forstærkende på sovemedicin. Sovemedicin bør som hovedregel kun bruges i kortere perioder på max. 14 dage. Længere tids brug af sovemedicin medfører afhængighed. Man bør undgå sovemedicin, hvis man har sygdomme i lever og lunger. Det samme gælder hvis man har problemer med misbrug af alkohol og medicin.

Sovemedicin består af medicin fra gruppen benzodiazepin ofte kaldet benzo eller benzodiazepin lignende præprarater. Benzodiazepin er stærkt vanedandende og er man først afhængig af medicin fra benzo gruppen er udtrapning svær og langvarig. Udtrapning af et benzodiazepin forbrug foregår bedst i døgnbehandling under lægeopsyn. Abstinenser efter benzodiazepin afhængighed er uro, søvnløshed, angst, ofte ses en øget indtagelse af alkohol for at minske abstinenserne. Abstinenserne kan medføre kramper som kan være livstruende. Benzodiazepin abstinenser er længerevarende end abstinenser efter heroin og morfin afhængighed.

Misbrug af sovemedicin
Misbrug af sovemedicinmedicin. Et Behandlingscenter som har mange års erfaring med behandling af mennesker med sovemedicin kan hjælpe dig.Find et sted der behandler efter Minnesota-modellen, det giver varige resultater. Mere specifikt kommer 80 % af de behandlede ud af deres misbrug af medicin efter endt behandling.Der tilbydes afrusning efter  læges anvisning, medicin udtrapningen foregår efter af tale med klienten. Der tilbyders den medicin og akupunktur som supplement til sovemedicin udtrapningen.

Kontakt et behandlingscenter nu, hvis du har et problem med misbrug af sovemedicin, eller en af dine pårørende har det. Med den rette behandling kan du blive hjulpet tilbage til et godt liv med ordentlig livskvalitet. Misbrug af sovemedicin ødelægger tilværelsen for alt for mange mennesker.

Sovemedicin

Abstinensbehandling
Der er i hovedtræk 3 grupper medicin som er afhængigheds skabende, benzodiazepin, opioid og alkohol.
Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin ofte med et indhold af morfin.

Abstinensbehandling af benzodiazepiner
Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin ofte er den ordineret som sovemedicin.
Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin der skal mindre antal mg. Til før der opstår en stærk afhængighed, ofte vil de medicinafhængige undskylde sig med at det er lægen som har udskrevet medicinen. Det er vigtigt at forstå at kroppen reagerer på samme måde uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for afhængigheden, det vil ikke lindre abstinenserne.
Abstinenser efter benzodiazepin afhængighed er længere og sværere end efter noget andet kendt stof/medicin. Ambulant afgiftning har ofte ringe resultater fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, trangen vil vinde over de gode hensigter.
Pludselig ophør med brug af benzodiazepiner er særdeles farligt og vil oftest medføre kramper og er i værste fald livstruende/dødelig, nedtrapning under professionel vejledning er nødvendig. Mange opnår varige resultater ved internatbehandling nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.
Den medicinske afrusning foretages ved hjælp af benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapning. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.

Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet.

Sovemedicin

http://www.alkoholbehandling.net/

http://www.dagbehandling-alkohol.dk/dagbehandling-af-alkoholmisbrug

http://www.alkohol-misbrug.com/

http://www.afrusning.dk/