Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

15 råd ved alkoholproblemer

Email Udskriv

15 anbefalinger


Anbefaling 1:

Det anbefales, at kommunen udarbejder en tværgående alkoholpolitisk handleplan med bred opbakning fra politikere og alle
forvaltninger. Formålet er at alkoholproblemer tidlig behandles.


Anbefaling 2:

Det anbefales, at kommunen nedsætter et tværfagligt alkoholråd, der er ansvarligt for koordinering, implementering og videreførelse
af den alkoholpolitiske handleplan for alkoholproblemer.


Anbefaling 3:

Det anbefales, at kommunens bevillingsnævn udarbejder en restaurationsplan, hvor alkoholbevillinger i boligområder og områder
med børne- og ungeinstitutioner begrænses.

Anbefaling 4:

Det anbefales, at bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra forebyggelsen og alkoholbehandlingen, så det sundhedsmæssige
perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger. Således at alkoholproblemer tages i opløbet.

Anbefaling 5:

Det anbefales, at kommunen i samarbejde med politiet og restaurationslivet laver kurser og giver systematisk information om
bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige.Således at mindreårige ikke får alkoholproblemer.

Anbefaling 6:

Det anbefales, at kommunen støtterop om 16-årsloven for salg af alkohol ved at etablere et samarbejde med detailhandlen om udstedelse
af legitimationskort til alle 16-årige.

Anbefaling 7:

Det anbefales, at kommunen minimerer markedsføring og udskænkning de steder, hvor børn og unge færdes.

Anbefaling 8:

 Det anbefales, at kommunen iværksætter alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen. Indsatserne skal
blandt andet fokusere på forældrenes ansvar for at udskyde børns og unges alkoholdebut så længe som muligt.

Anbefaling 9:

Det anbefales, at spørgsmål om alkoholproblemer bliver rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med forældrene før
og efter graviditeten samt i samtaler med børnene
i udskolingen.

Anbefaling 10:

Det anbefales, at kommunen tager initiativ til, at alle ungdomsuddannelser udarbejder
en klar og tydelig alkoholpolitik så alkoholproblemer minskes.

Alkoholproblemer