Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alkoholisme

Email Udskriv

AlkoholismeVrelse-god_frdig-1-web

Alkoholmisbrug – også kaldet alkoholisme, er et af de største samfundsproblemer i dagens Danmark. Et skøn er, at der er ca. 140.000 mennesker i Danmark, der er afhængige af alkohol, og over 800.000 skønnes at drikke mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Her i landet er alkohol meget let tilgængeligt, og derfor er det nemt at komme til at drikke for meget og muligvis endda få et alkoholproblem. Faktisk viser undersøgelser at 20 % af Danmarks befolkning drikker 80 % af alkohol, der indtages i landet.

Der er ikke nogen klar grænse for, hvornår et alkoholforbrug har udviklet sig til et alkoholmisbrug. Sundhedsstyrelsen anbefaler imidlertid, at mænd højst drikker 21 genstande om ugen og kvinder højst 14 genstande om ugen. At holde sit alkoholindtag under denne grænse, forsikrer en at alkoholen ikke udgør nogen sundhedsrisiko. Hvis alkoholforbruget er højere end det anbefalede, bør man holde øje med udviklingen og forsøge at skære ned. Hvis det tager overhånd, er det er god idé at søge hjælp og rådgivning.

Har man haft et vedvarende alkoholmisbrug gennem længere tid, er en af de bedste behandlingsmuligheder Minnesotakuren, som er døgnbehandling på et behandlingshjem. Nogle behandlingscentre tilbyder endda efterbehandling og hjælp til pårørende.

http://www.mollen.dk/anonyme-alkoholikere-alkoholproblemer