Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Terapi-depression

Email Udskriv
Hvorfor vælge terapi

Depression er en belastende sygdom med alvorlige konsekvenser,
ikke alene for personen selv, men også de Mllen__god-frdig-webpårørende kan være hårdt ramt. Når man lider af en depression, er man ofte ikke i stand til at passe sit arbejde eller uddannelse i en længere periode. Man har ingen glæde ved samvær med familie eller venner, og fritidsinteresser forekommer ligegyldige. Livet og tilværelsen kan opleves meningsløs, grå og tom. Imidlertid kan psykoterapeutisk behandling af depression hjælpe i løbet af få uger, og mange kan bagefter ikke forstå, hvordan de kunne se så dystert på sig selv og tilværelsen.

Hvorfor vælge Gudenåens Terapicenter

Depressioner er som regel selvbegrænsede, hvilket vil sige at de i langt de fleste tilfælde går over af sig selv, typisk efter 6-9 måneder, dog nu om dage ofte noget hurtigere, hvis der indsættes med psykologisk eller medicinsk behandling. Til gengæld kommer der hyppigt nye anfald senere hen, dog færre, og dette er meget vigtigt, efter psykologisk behandling end efter medicinsk behandling (1). Dette er bl.a. noget af grundlaget for Gudenåens Terapicenter, da rigtig mange mennesker med depression, alene modtager medicinsk behandling.

Medicin eller terapi

Medicin kan være afgørende vigtig for at komme igennem en svær depressiv periode, men ofte tilvænnes kroppen blot medicinen, og der skal en øgning af dosis til. Medicinens bivirkninger kan også være ubehagelige, med uro og kvalme til følge. Andre bivirkninger kan være vægtøgning og seksuelle funktionsforstyrrelser, som for de fleste vil medvirke til en forringet livskvalitet.

Medicinsk behandling alene vil ikke afhjælpe de psykosociale årsager til depression, som f.eks. de livsbegivender som har været udløsende årsag. Dette kan være fyring fra jobbet, ægteskabelige problemer/skilsmisse, stress med for store krav fra omgivelserne eller fra personen selv, eller alvorlig fysisk sygdom. Endvidere vil de psykologiske årsager også blive uafklarede hvis den medicinske behandling får lov at stå alene. Der har længe været dokumentation for effekten af kognitiv terapi ved let til moderat depression, med 53 til 83 procent helbredelse (2). Videnskabelige undersøgelser der sammenligner effekten af kognitiv terapi og medicinsk behandling, viser at der er lige god effekt, men de viser også, at der er bedre holdbarhed ved kognitiv terapi efter et år, og at kognitiv terapi har en selvmordsforebyggende effekt (3).

Forebyggende behandling

Depressionens negative og forvrængede tankmønstre kræver en psykologisk og undervisningsmæssig tilgang, for på længere sigt at forebygge tilbagevendende depression. Ofte er de psykologiske forhold både udløsende og vedligeholdende, og derfor er det afgørende vigtigt at sætte ind over for disse, og dermed undgå yderligere perioder med depression – og i mange tilfælde måske også undgå at skulle tage medicin i længere perioder.  

Depressioner er forskellige

Selv om en depressions-diagnose kræver at bestemte symptomer er tilstede, vil der altid være tale om, at depressionen opleves forskelligt fra person til person. Dels er der det enkelte menneskes unikke personlighed og livshistorie, som så at sige danner baggrund for depressionens fremtrædelsesform, og dels vil sammensætningen og sværhedsgraden af de enkelte symptomer også medvirke til, at sygdomsbilledet vil være forskelligt fra person til person.

Det er jo netop sådan, at når både biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller ind, med deres forskellige vægtlægning i udviklingen af en depression, vil fremtrædelsesformerne også være mangeartede og forskellige. Én person vil være præget af tristhed med skyldfølelse og lavt selvværd, en anden vil være præget af opfarenhed, rastløshed og irritabilitet. En tredje vil være plaget af træthed, manglende energi og søvnløshed, mens en fjerde vil klage over forskellige fysiske skavanker. Diagnosen er således overordnet, men det er den enkelte persons helt unikke karakteristika, sygdomsforløb og livshistorie, der er det centrale omdrejningspunkt for behandlingen på Gudenåens Terapicenter.

Samtidig er det også vigtigt at slå fast, at ikke alle depressioner bliver opfanget i det danske sundhedssystem. Forbigående og tilbagevendende kortere depressioner, som ikke indfanges af det danske diagnosesystems krav om en varighed på mindst to uger, kan dog være lige så lidelsesfulde som de langvarige. Undersøgelser viser at der er 6-8 % der har haft endog stærke depressioner af den kortvarige art på under to uger (4). Dertil kommer at mange kortvarige depressioner, kan være så hyppigt tilbagevendende, at de udgør et meget stort problem for livskvaliteten og arbejdsevnen hos langt flere mennesker end dem, der betragtes som havende en depressionssygdom, fordi deres depression har varet i længere tid.

Diagnose intet krav

På Gudenåens terapicenter er det derfor heller ikke noget krav at være diagnosticeret af hverken egen læge eller psykiater for at komme i betragtning som kommende kursist. Det vil være tilstrækkeligt at man oplever sig deprimeret, i kortere eller længere perioder, og har mod på at gøre noget ved dette, ved hjælp af depressionskursets tilbud om terapi, som målrettet indsats mod afhjælpning af de depressive symptomer, som man nu en gang oplever, er med til at besværliggøre livet og give en forringet livskvalitet.

 

  1. Nielsen T. (1995): Depression. Psykologisk forståelse og behandling. København: Dansk Psykologisk Forlag.
  2. Craighead WE et al. (2002: Psychosocial treatments for major depressive disorders. I: Nathan PE et al. A guide to treatments that work. New York: Oxford University Press.
  3. Brown GK et al. Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: a randomized controlled trial. JAMA 2005; 295: 623-4.
  4. Patten B. & Schopflocher, D. (2009). Longitudinal epidemiology of major depression as assessed by the brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Comprehensive Psychiatry, 50. 26-33.